การออกแบบเว็บไซต์ที่ดีมีความสำคัญต่อการเข้าใช้งาน

admin, 04 October 2016, Comments Off on การออกแบบเว็บไซต์ที่ดีมีความสำคัญต่อการเข้าใช้งาน
Categories: แนะนำสินค้าบริการ
Tags:

เว็บไซต์เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมอย่ามากบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งเว็บไซต์เป็นสื่อที่อยู่ในความควบคุมของผู้ใช้โดยสมบูรณ์ คือ ผู้ใช้สามารถตัดสินใจเลือกได้ว่าจะดูเว็บไซต์ใดและจะไม่เลือกดูเว็บไซต์ใด ได้ตามต้องการ จึงทำให้ผู้ใช้ไม่มีความอดทนต่ออุปสรรคและปัญหาที่เกิดจากการออกแบบเว็บไซต์ผิดพลาดถ้าผู้ใช้เห็นว่าเว็บที่กำลังดูอยู่นั้นไม่มีประโยชน์ต่อตัวเขา หรือไม่เข้าใจว่าเว็บไซต์นี้จะใช้งานอย่างไร เขาก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปดูเว็บไซต์อื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากในปัจจุบันมีเว็บไซต์อยู่มากมาย และยังมีเว็บไซด์ที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ ทุกวัน ผู้ใช้จึงมีทางเลือกมากขึ้น และสามารถเปรียบเทียบคุณภาพของเว็บไซด์ต่าง ๆ ได้เอง
เว็บไซด์ที่ได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม มีการใช้งานที่สะดวก ย่อมได้รับความสนใจจากผู้ใช้ มากกว่าเว็บไซด์ที่ดูสับสนวุ่นวาย มีข้อมูลมากมายแต่หาอะไรไม่เจอ นอกจากนี้ยังใช้เวลาในการแสดงผลแต่ละหน้านานเกินไป ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากการออกแบบเว็บไซด์ไม่ดีทั้งสิ้น

ดังนั้น การออกแบบเว็บไซด์จึงเป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างเว็บไซด์ ให้ประทับใจผู้ใช้ ทำให้เขาอยากกลับเข้ามาเว็บไซด์เดิมอีกในอนาคต ซึ่งนอกจากต้องพัฒนาเว็บไซด์ที่ดีมีประโยชน์แล้ว ยังต้องคำนึงถึงการแข่งขันกับเว็บไซด์อื่น ๆ อีกด้วย

ในการออกแบบเว็บไซต์นั้นประกอบด้วยกระบวนการต่าง ๆ มากมาย เช่น การออกแบบโครงสร้าง ลักษณะหน้าตา หรือการเขียนโปรแกรม แต่มีหลายคนที่พัฒนาเว็บไซต์ โดยขาดการวางแผนและทำงานไม่เป็นระบบ ตัวอย่างเช่น การลงมือออกแบบโดยการใช้โปรแกรมช่วยสร้างเว็บ เนื้อหาและรูปแบบก็เป็นไปตามที่นึกขึ้นได้ขณะนั้น และเมื่อเห็นว่าดูดีแล้วก็เปิดตัวเลย ทำให้เว็บนั้นมีเป้าหมายและแนวทางที่ไม่แน่นอน ผลลัพธ์ที่ได้จึงเสี่ยงกับความล้มเหลวค่อนข้างมาก

การออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงกับเป้าหมายและลักษณะของเว็บไซต์

admin, 23 October 2015, Comments Off on การออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงกับเป้าหมายและลักษณะของเว็บไซต์
Categories: แนะนำสินค้าบริการ
Tags:

การออกแบบเว็บไซต์จะต้องกำหนดเป้าหมายของเว็บไซต์  ระบุกลุ่มผู้ใช้  การจัดระบบข้อมูล  การสร้างระบบเนวิเกชัน  การออกแบบหน้าเว็บ  รวมไปถึงการใช้กราฟิก  การเลือกใช้สี  และการจัดรูปแบบตัวอักษร  นอกจากนั้นยังต้องคำนึงถึงความแตกต่างของสื่อกลางในการแสดงผลเว็บไซต์ด้วย ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในเว็บไซต์ทั้งที่คุณมองเห็นและมองไม่เห็นล้วนเป็นผลมาจากกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ทั้งสิ้น  เว็บไซต์ที่ดูสวยงามหรือมีลูกเล่นมากมายนั้น  อาจจะไม่นับเป็นการออกแบบที่ดีก็ได้  ถ้าความสวยงามและลูกเล่นเหล่านั้นไม่เหมาะสมกับลักษณะของเว็บไซต์ สำหรับการออกแบบให้เหมาะสมกับเป้าหมายและลักษณะของเว็บไซต์  โดยคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้เป็นหลัก เช่น

1.เว็บไซต์ที่เป็น Search Engine ซึ่งเป็นแหล่งรวมที่อยู่ของเว็บไซต์ต่าง ๆ จะมีผู้เข้ามาใช้บริการค้นหาข้อมูลเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน สิ่งสำคัญในการออกแบบเว็บไซต์ประเภทนี้ก็คือสามารถแสดงหน้าเว็บอย่างรวดเร็ว เมื่อผู้ใช้เปิดเข้ามาและมีระบบสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว

2.เว็บเพื่อความบันเทิง จะต้องเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้น เรื่องราวที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน หรืออาจจะได้เรียนรู้สาระบางอย่างบ้าง ซึ่งสิ่งสำคัญในการออกแบบเว็บไซต์เหล่านี้จึงมีมากพอกับเนื้อหาภายในเว็บไซต์

3.เว็บทั่วไปที่ให้บริการข้อมูล ควรจะมีการจัดข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

4.เว็บไซต์ขององค์กรธุรกิจ จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการออกแบบเว็บไซต์เป็นอย่างมาก เพราะผู้ใช้หรือลูกค้าของคุณจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ โดยดูจากสิ่งที่พบเห็นในเว็บไซต์ สิ่งสำคัญควรสร้างความน่าเชื่อถือและดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ได้มากกว่าเว็บไซต์อื่น

นอกจากนี้ควรจะให้ความสำคัญกับการสร้างความสม่ำเสมอตลอดทั่วทั้งเว็บไซต์ด้วย เพื่อเป็นเอกลักษณ์ให้ผู้ใช้สามารถจดจำลักษณะของเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น  เพราะความสม่ำเสมอของโครงสร้างหน้าเว็บ และระบบเนวิเกชันก็จะทำให้ผู้ใช้รู้สึกคุ้นเคย  และสามารถคาดการณ์ลักษณะของเว็บได้ล่วงหน้า  ซึ่งจะช่วยให้การท่องเว็บเป็นไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้น

  ข้อควรระวัง คือ ควรสร้างความแตกต่างที่น่าสนใจในแต่ละหน้า โดยใช้องค์ประกอบที่คล้ายคลึงกัน แต่มีสีหรือลักษณะแตกต่างไปเล็กน้อย  เพื่อทำให้เกิดลักษณะพิเศษเฉพาะของหน้านั้น  แต่ยังสามารถคงความสม่ำเสมอของเว็บไซต์ไว้ได้

ขั้นตอนการทำ Website พื้นฐานเพื่อธุรกิจของคุณ

admin, 02 October 2015, Comments Off on ขั้นตอนการทำ Website พื้นฐานเพื่อธุรกิจของคุณ
Categories: แนะนำสินค้าบริการ

3

การมีตัวตนของธุรกิจบนโลก Online กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในโลกปัจจุบันนั้นก็คือการมี Website เป็นของตนเองนั้นเอง แต่ก็มีคำถามอยู่หลายคำถามที่ชวนงงชวนสงสัย เช่นว่า การจะทำ Website หรืออยากมี Website ของตนเองนั้นต้องเริ่มยังไง และแต่ละขั้นตอนต้องทำยังไงบ้าง ซึ่งมั่นใจว่าผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ต่างก็ต้องการทราบข้อมูลคร่าวๆบ้างว่ามันมีลำดับขั้นตอนการทำยังไง ไม่ใช้ให้จ่ายเงินอย่างเดียว จบ แต่ไม่รู้อะไรเลย พนังงานขายก็ไม่เคยอธิบายให้ทราบ ปัญหาเหล่านี้จึงเป็นที่มาของบทความนี้ ซึ่งต้องการอธิบายให้ทราบถึงขั้นตอนการทำ Website พื้นฐาน ใน 1 Website ต้องประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆคือ Program ที่ใช้เขียน Website แนวทางการเขียน Website นั้นสามารถเขียนได้หลายภาษา ใชได้หลายโปรแกรมแล้วแต่ความชำนาญและความสะดวกของ Programmer เอง แต่บ่อยครั้งที่มีคนถามว่าควรใช้โปรแกรมไหนเขียน Web แล้วออกมาดีที่สุด แต่คำว่า”ดีที่สุดในที่นี้คืออะไรใช้งานง่ายหรือ ทำออกมาได้สวยงามหรือคนนิยมและกล่าวชื่อถึงมากหรือ ฯลฯ แต่สำหรับผมแล้วตามความเข้าใจส่วนตัวและที่พบเห็นมาว่าไม่มีโปรแกรมไหนที่สร้าง Web ได้ดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดแต่มันขึ้นอยู่ที่ความเหมาะสมและการใช้งานกับงานทำ Web นั้นๆมากกว่า

การตั้งชื่อให้กับ Website หรือการจด Domain Name นั้นเอง  Domain Name เปรียบเหมือนการมีเลขที่บ้านให้กับWebของเรา ถ้ามีแต่Web แต่ไม่มีชื่อ Domain ก็เหมือนบ้านไม่มีเลขที่บ้าน ไปรษณีย์ก็มาส่งจดหมายไม่ถูก Domain Name ส่วนใหญ่สามารถหาซื้อหรือจดได้ตาม Website ที่รับจดซึ่งมีอยู่ทั่วไป ราคาก็ไม่สูงนักและในปัจจุบันการจด Domain ยังสามารถจดได้ในชื่อภาษาท้องถิ่นได้อีกด้วยอย่างในบ้านเราก็เริ่มมีการจดเป็นDomain ภาษาไทยกันแล้วและสุดท้ายการหาที่อยู่ให้กับ Website นั้นก็คือการหาเช่า Hosting นั้นเองหาก Domain Name เปรียบเหมือนเลขที่บ้านให้กับWebของเรา การเช่าHosting ก็เหมือนการจัดเตรียมที่ดินให้กับบ้าน ถ้ามีแต่ตัวบ้าน แต่ไม่มีที่ดิน บ้านก็คงไม่สามารถตั้งอยู่ได้ ไม่มีบ้านหลังไหน ลอยอยู่กลางอากาศได้ Website ก็เช่นกัน ถ้าไม่เอาWebของเราขึ้นไปเก็บไว้บนHosting ก็เหมือนกับWebเราไม่มีที่ตั้งถาวรที่แน่นอน คนก็ไม่สามารถเข้ามาเจอเว็บเราได้เช่นกัน ดังนั้น การจด Domain และการเช่า Hosting จึงถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ Website ของเรามีตัวตนอยู่จริงๆ ปกติราคาค่าเช่า Hosting มักคิดเป็นรายปีเหมือนกับการต่ออายุชื่อของ Domain ก็เช่นกัน

กระบวนการทำงานและขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์


ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์

Web Master คือ ผู้รับผิดชอบและดูแลเว็บไซต์ที่ได้รับมอบหมาย ในภาพรวม หรืออาจจะมาหน้าที่ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทั้งหมดเลยก็ได้ ดังนั้นจึงต้องมีความรู้อย่างกว้างขวาง

Web Designer เป็นผู้ออกแบบลักษณะหน้าตาทั้งหมดของเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการวางเคาโครงหน้าตาเว็บเพจ การเลือกสี การออกแบบภาพกราฟิกที่เป็นส่วนประกอบต่างๆ ดังนั้นจะต้องมีความรู้ศิลปะ และการนำมาประยุกต์ใช้ อย่างเหมาะสม

Web Programmer เป็นนักเขียนโปรแกรม ซึ่งสามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ ที่ใช้ในเว็บไซต์

Content Writer/Editor คือนักเขียนและบรรณาธิการที่ดูแลทางด้านเนื้อหา ของเว็บไซต์เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเนื้อหา

เนื้อหาที่ควรมีในเว็บไซต์

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท องค์กร หรือผู้จัดทำ คือข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของเว็บไซต์เพื่อบอกให้ผู้ชมรู้ว่าเราเป็น ใครมาจากไหน และตองการนำเสนออะไร
 2. รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ คือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 3. ข่าวสาร อาจจะเป็นข่าวสารที่ต้องการส่งถึงบุคคลทั่วไป หรือสมาชิก เพื่อให้รับรู้ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบริษัท หรือเว็บไซต์ของเรา
 4. คำถามคำตอบ รวบรวมคำถามที่เคยตอบไปแล้วใส่ไว้ในเว็บเพจ ซึ่งผู้ชมที่สงสัยสามารถดูได้ทันที่
 5. ข้อมูลในการติดต่อ เพื่อให้ผู้ชมเข้ามาเยี่ยมชมสามารถติดต่อเราได้

ส่วนประกอบพื้นฐานของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 1. เมนู เพื่อเชื่อมโยงไปหน้าต่างๆ อันได้แก่หน้ารายการสินค้า หน้าสมัครสมาชิก ตะกร้าสินค้า ส่วนของลูกค้าและบางเว็บอาจจะมีส่วนที่เชื่อมโยงไปยังระบบหลังร้านด้วย
 2. log in โดยอาจจะอยู่ด้านซ้าย หรือด้านขวาของหน้าเว็บ แต่ถ้าลูกค้าเข้าสู้ระบบแล้วส่วนนี้จะแสดงชื่อของลูกค้า และมีปุ่มสำหรับออกจากระบบ และส่วนนี้ต้องมีการเข้ารหัสเพื่อป้องกันข้อมูลการเข้าสู่ระบบของลูกค้ารั่วไหลด้วย
 3. ข่าวหรือรายการโปรโมชั่นใหม่ๆ โดยมากจะแสดงรายการล่าสุดเพียงไม่กี่รายการ
 4. รายการสินค้าใหม่ เพื่อแนะนำให้ลูกค้าได้รู้จักสินค้าใหม่ๆ
 5. รายการสินค้าขายดี โดยอาจจะดูจากยอดขาย 1 – 3 เดือนให้หลังเพื่อโฆษณาสินค้า และเป็นการแสดงให้เห็นความ นิยมในการซื้อสินค้าของเว็บเรา
 6. สถานที่ติดต่อ ผู้จัดทำ หรือเจ้าของร้าน
 7. ส่วนของการยืนยันความมีตัวตน หรือยืนยันความหน้าเชื่อถือของเว็บไซต์
 8. ตัวนับ เพื่อแสดงจำนวนผู้เข้าชมเว็บของเรา

ระบบหลังร้าน ส่วนนี้สำหรับผู้ดูแลระบบเข้าไปจัดการร้าน ทั้งข้อมูลสินค้า โปรโมชั่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลใบสั่งซื้อ การจัดส่งสินค้า การตรวจสอบจำนวนคงเหลือ และการออกรายงานต่างๆ การเข้ามาหลังร้านได้ ต้องมีการป้อนรหัสผ่าน และตรวจสอบการเข้าสู่ระบบทุกหน้า รวมถึงสามารถตรวจสอบความพยายามลักลอบเข้าระบบของผู้โจมตีทั้งหลาย

การออกแบบเว็บไซต์เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

admin, 27 July 2015, Comments Off on การออกแบบเว็บไซต์เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
Categories: แนะนำสินค้าบริการ
Tags: , ,

pic โลกออนไลน์เว็บไซต์และการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อประชาสัมพันธ์และเป็นช่องทางการตลาดของหลายองค์กร แต่ข้อมูลที่มีการส่งผ่านครือข่ายเหล่านั้นมีความมั่นคงปลอดภัยหรือไม่โดยเฉพาะเมื่อมีการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเกี่ยวข้องกับจำนวนสินค้าที่ซื้อขายและการชำระเงิน คงปฏิเสธไม่ได้ว่าความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารจัดการระบบและการพัฒนาเว็บไซต์ หรือเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อรองรับการให้บริการธุรกรรมอิเล็กเทรอนิกส์ต่างๆ สิ่งที่ควรคำนึงถึงด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศคือ แม้จะมีการปฏิบัติตามคำแนะนำ มาตรฐาน หรืออื่นๆครบถ้วนแล้วก็ตาม มิได้หมายความว่าระบบสารสนเทศจะเกิดความปลอดภัยขึ้น 100 % แต่เป็นการลดโอกาสและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศเท่านั้น

ปัจจุบันการเขียนเว็บไซต์ถ้าไม่ความระมัดระวัง อาจมีจุดอ่อนให้ผู้ร้ายใช้บุกรุกได้ โดยเลือกใช้ภาษาที่ดีในการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ ตรวจสอบการรับค่าผ่านหน้าเว็บไซต์ เพื่อกันผู้บุกรุกลองผิดลองถูกทั้งค่าที่น่าจะเกิดขึ้นจริงและไม่น่าจะเกิดขึ้นจริง เพื่อดูว่าสามารถเจาะระบบได้หรือไม่ ออกแบบโปรแกรมก่อนเขียนโดยเฉพาะด้านความปลอดภัย ควรบันทึกการทำงานหรือการเข้าใช้งานเก็บไว้ตรวจสอบโดยเก็บบันทึกเวลาการเข้าใช้งาน พยายามเขียนเว็บให้เรียบง่าย สามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ง่ายเพื่อลดความผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมและการพัฒนาแก้ไขต่อไป ควรอ้างถึงชื่อไฟล์ในเว็บไซต์แบบเต็ม หลีกเลี่ยงการอ้างถึงชื่อไฟล์จากไดเรกทอรีปัจจุบัน ซึ่งอาจเป็นจุดอ่อนให้ผู้บุกรุกอ้างถึงไฟล์ต่างๆในเว็บไซต์ได้

เทคโนโลยีเสริมในการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์

– Firewall เป็นระบบซอฟท์แวร์ที่จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ หรือผู้ที่อนุมัติเท่านั้นจึงจะผ่าน Fire Wall เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้
– Scan Virus นอกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ให้บริการจะมีการติดตั้ง Software ป้องกัน Virus ที่มีประสิทธิภาพสูงและ Update อย่างสม่ำเสมอแล้วยังได้ติดตั้ง Scan Virus Software บนเครื่อง Server โดยเฉพาะอีกด้วย
– Cookies เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์เล็กๆที่จะทำการเก็บข้อมูลชั่วคราวที่จำเป็นลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ขอใช้บริการเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร
– Auto Log off ในการใช้บริการของเว็บไซต์หลังจากเลิกการใช้งานควร Log off ทุกครั้ง กรณีที่ผู้ใช้บริการลืม Log off ระบบจะทำการ Log off ให้โดยอัตโนมัติภายในเวลาที่เหมาะสม

สินค้าและการบริการที่น่าสนใจ

**** แต่งตัว เสื้อผ้าคนอ้วน ที่เน้นการแต่งตัวในสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร เป็นตัวของตัวเอง และที่สำคัญแต่งเสื้อผ้าคนอ้วนพร้อมส่งชุดคนอ้วนออกมาแล้วต้องดูโดดเด่นและเก๋แบบสุด ๆ **** ชุดเดรส ชุดทํางาน แฟชั่นสวยแปลกตา แถมยังสามารถนำไปมิกซ์ แอนด์ แมทช์ กับเสื้อผ้า ชุดทํางาน ชุดเดรส ของคุณได้หลากหลายแบบอีกด้วย **** การทำ seo นั้นต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และต้องหาแนวทางใหม่ๆในการทำ seo อยู่สม่ำเสมอ ต้องเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวของอากู๋ **** การทำ seo นั้นเป็นการทำตลาดออนไลน์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขว้าง เนื่องจาก seo ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณเป็นที่รู้จักกับคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น **** บริการติดตั้งและจำหน่ายฟิล์มติดกระจกมั่นใจได้ว่าฟิล์มติดกระจกไม่สะท้อนรบกวนผู้ขับขี่อื่น ๆ บนถนน
**** สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของอาหารเสริมในปัจจุบันนั้น นี่เลยครับขอแนะนำอาหารเสริมจาก Bim100channel ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายอาหารเสริมBim100 ที่ผ่านการรอบรองจาก อย. ปลอดภัย และมีประโยชน์อย่างแท้จริงแน่นอน
**** www.thailandgold100.com
**** หากคุณจะเปิดร้านค้าออนไลน์ก็ลองหาผู้ให้บริการรับทำ google adword มืออาชีพมาช่วยกำหนดคีย์เวิร์ดที่ตรงใจลูกค้า และผู้รับทำ google adword จะช่วยทำคุณภาพสำหรับเว็บไซต์ของคุณมากขึ้น
**** ชั้นวางสินค้า สำหับใครที่กำลังเปิดร้านค้าปลีก หรือว่าร้านสะดวกซื้ออยู่นั้น การเลือกชั้นวางของสำหรับโชว์สินค้าก็มีความสำคัญอย่างมาก ควรได้รับการออกแบบให้อยู่ในความสมดุลอย่างดีที่สุดนั่นเองครับ
**** ตาข่ายกันนกเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการกั้นนกกั้นพื้นที่ สามารถใช้กับพื้นที่การเกษตร ในโรงเรือน หรือเหมาะกับพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการกั้นนกไม่ให้เข้ามาในบริเวณอาคาร
**** วัตถุดิบซูชิ
**** สายคล้องบัตรแบบพิมพ์ด้วยการเทสีระเหิด หรือเรียกว่า " ซับลิเมชั่น " สามารถลงใส่สีได้ไม่จำกัด จึงทำให้งานพิมพ์สายคล้องบัตรออกมาสวยสีสดสีสามารถซักล้างได้
**** ประกันชั้น 2+
**** bbq grill
**** บริการ massage Bangkok outcall ให้เลือกมากมาย เป็นศูนย์บริการความงามครบวงจรก็ว่าได้ massage Bangkok outcall สามารถตอบโจทย์คุณได้ทุกข้อ
**** เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่นใหม่จะช่วยประหยัดพื้นที่ที่ต้องใช้ในการติดตั้ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และคงทน
**** โครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน Summer อังกฤษที่จะเปิดให้น้องๆได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรมSummer อังกฤษที่มีคุณภาพและสนุกสนาน
**** พี่เลี้ยงเด็กมีความจำเป็นอย่างมากต่อสังคมในยุคปัจจุบัน เนื่องจากทั้งพ่อและแม่ต่างทำงานทั้งคู่ ทำให้ไม่สามารถดูแลเด็กของพวกเขาได้
**** เคสไอโฟน มีมากมายหลายแบบ เคสไอโฟน ราคาเบาๆ ทั้งเคสจากเกาหลี เคสแนวๆ น่ารักๆ ลายการ์ตูน
**** dell
**** jewelry casting
**** เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน
**** ตัดเหล็ก
**** แปลงเพศ
**** กลูต้าอาโมนิอาหารเสริมที่กำลังฮิตแต่การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล